Article

22.02.2018

Elektrische voertuigen, oplaadpunten ... Waar te beginnen?

Elektrische voertuigen hebben oplaadpunten nodig om inzetbaar te zijn. En diezelfde oplaadpunten hebben een voldoende grote elektrische vloot nodig om rendabel te worden. De kip of het ei dus?

Als er twee zaken op het vlak van innovatie nauw met elkaar verbonden zijn, dan wel elektrische wagens en hun oplaadvoorzieningen.

Als u een early adopter bent, beschikt u ofwel over een mooie villa of privéparking waar u een oplaadpunt kunt plaatsen tegen een zeer interessante prijs, ofwel bent u de gelukkige medewerker van een milieubewuste onderneming die gratis oplaadpunten ter beschikking stelt van haar personeel.

Alle andere bestuurders die openstaan voor groene voertuigen en geïnteresseerd zijn in een stille wagen, staan voor verschillende uitdagingen: waar een oplaadpunt te vinden, en tegen welke prijs? Zij moeten uiteraard gerustgesteld worden voordat ze de stap naar een elektrisch voertuig zetten.

Twee huidige gedragspatronen op vlak van opladen

 In 80% van de gevallen laadt de bestuurder het voertuig thuis op. Dat is vaak voldoende omdat de elektrische auto vandaag vooral als vervoersmiddel voor korte afstanden wordt gebruikt (gemiddelde dagelijkse afstand van ongeveer 30 km), voornamelijk in steden.
Voor minder dan 1.000 euro kan de eigenaar van een villa of van een privéparking een oplaadpunt laten installeren door een gespecialiseerde leverancier, zijn autodealer of zijn energieleverancier.

En de overige 20%? De bestuurder van een voertuig dat op straat geparkeerd wordt, zal op zoek gaan naar een openbaar oplaadpunt.
Gelukkig reikt de werkplek steeds vaker de oplossing aan: ondernemingen beginnen, als dienst aan hun medewerkers, oplaadpunten te installeren op hun personeelsparking. Het is een bijkomende tool om milieubewustere mobiliteit te bevorderen. Opladen is vaak gratis en als het gecombineerd wordt met opladen 's nachts, worden langere woon-werkverplaatsingen mogelijk.
Winkelcentra bieden hun klanten ook al gratis oplaadpunten aan. Zo zorgen ze voor meer shoppers, aangezien de klanten zo'n 40 tot 60 minuten in het winkelcentrum blijven.

Nieuwe opportuniteiten, maar met welk businessmodel?

 Privé-exploitanten en energieleveranciers voorzien publieke ruimte, parkings en straten van betalende oplaadpunten. Ze zijn gericht op inwoners die hun wagen elders niet kunnen opladen.
Om het gebruik van elk oplaadpunt te bevorderen, worden creatieve oplossingen voorzien: de beste plaatsen identificeren en bemachtigen, een netwerk vervoegen met een mobiele toepassing die oplaadpunten vindt voor leden, de betaling vereenvoudigen, samenwerken om gelijk te schakelen met de thuistarieven en ga zo maar door. De rentabiliteit van openbare voorzieningen, die afhangt van het gebruik van het oplaadpunt, zal echter onzeker blijven zolang de voorwaarden van andere oplaadmethodes (thuis of op het werk) de voorkeur genieten. Omdat ze niet genoeg kunnen uitbreiden, remmen ze de ontwikkeling van de elektrische wagen af. Een mooie uitdaging voor steden die zich inspannen om het elektrische verhaal de komende jaren verder te ontwikkelen.

Bronnen: LinkedIn
Article

05.11.2017

Welke ondernemingen zitten er achter de Smart City Awards?

Agoria heeft eind januari zijn Smart City Awards uitgereikt aan een aantal Belgische steden. Daarom bekijken wij welke partnerbedrijven deze noodzakelijke transformatie mogelijk hebben gemaakt.

"Volgens onze ramingen zal de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2050 met 35% gestegen zijn. Onze steden moeten zich anders organiseren als ze leefbaar willen blijven voor hun burgers", zegt CEO Marc Lambotte van Agoria.

Eind januari werden met de Smart City Awards van de federatie opnieuw zes steden en gemeenten bekroond: drie in Vlaanderen en drie in Wallonië. De steden werden gekozen op basis van 18 projecten in heel België. Wij bespreken hier vier van die projecten.

Agoria Smart City Award Mobility: Kortrijk, met Shop&Go

Met Shop&Go gebruikt de stad intelligente systemen om zijn parkeerplaatsen te beheren. Dankzij een systeem met nummerplaatherkenning kan iedereen 30 minuten gratis parkeren, ook in de ondergrondse parkings, zonder ticket en zonder cash. Het systeem omvat ook een mobiele app waarmee je van tevoren een plaats kunt reserveren. Het is uniek in Europa en werd mede uitgewerkt door LinkID, een onderneming gespecialiseerd in beveiligde mobiele betalingen.

Agoria Smart City Award Living in Wallonië: Houffalize, met Letsgocity

De gemeente nam de Belgische mobiele app Letsgocity in gebruik voor haar inwoners en voor dagtoeristen. Zo kunnen zij een verbinding maken met de gemeentediensten en de handelaars. Via geolokalisatie krijgen ze ook nuttige informatie aangeboden.

Agoria Smart City Award Living in Vlaanderen: Hasselt, met CitizenLab

Hasselt heeft een co-creatiesysteem gebruikt om het gemeentepark Kapermolen te renoveren. Daartoe ontwikkelde de stad een mobiele app, in samenwerking met CitizenLab. De inwoners konden ideeën aanbrengen en bespreken. Commerciële partner CitizenLab ontwikkelde in België een gebruiksklaar en volledig personaliseerbaar platform in meer dan 20 talen, op basis van cloudsoftware.

Agoria Smart City Award Digital: Brugelette, met Orange en Cropland

Brugelette wilde "objectieve, betrouwbare en volledige gegevens over het wegverkeer rond Pairi Daiza" verzamelen om een doeltreffend circulatieplan uit te werken. Dat doel werd bereikt dankzij een project van de overheidsdiensten van Wallonië. Die aanpak op basis van big data en de analyse van enkele maanden mobiele telefoniegegevens gaven de gemeente een duidelijker beeld van het wegverkeer, bevestigt Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium:

"In samenwerking met Cropland creëerden wij zes zones rond Pairi Daiza om het verkeer in kaart te brengen, en dat met behulp van gegevens afkomstig van masten in Ath en Bergen. Dit is een heel mooi voorbeeld van de kracht van digitale tools en big data ten dienste van intelligente steden."

Alle projecten en de recentste informatie over het onderwerp vindt u op de Smart City Awards- website van Agoria

Article

15.06.2017

Banken en smart cities: een gedeelde toekomst

Om onze steden tot smart cities te maken, zullen burgers, bedrijven en overheden de handen in elkaar moeten slaan. Met steun van de bankensector.

De techno-economische uitdagingen voor steden zijn enorm en behelzen diverse aspecten die verband houden met de financiering van kapitaalinvesteringen, de marktsituatie, industriële herstructurering, toekomstige tewerkstelling, innovatie en de plaats van de grootsteden in de wereldmaatschappij. We zien bijvoorbeeld hoe er buitengewoon actieve stedelijke bedrijfsecosystemen worden gevormd, waarvan de meest toonaangevende zijn te vinden in San Francisco, Seoel, Parijs, Shenzhen en Tel Aviv. Zal dat de ontwikkeling van nieuwe steden belemmeren of leiden tot het verval van steden die minder actief bezig zijn met netwerking?

Ook sociale vraagstukken spelen hierbij een grote rol. We zullen waarschijnlijk nieuwe stedelijke levensstijlen zien opduiken, een toenemende ongelijkheid en toekomstige maatschappijvormen die sterk verschillen van de huidige. U hoeft maar de levensstijl van een jonge ingenieur in Silicon Valley te vergelijken met die van een gepensioneerde in Wenen om te zien hoe digitale tools en systemen mensen kunnen samenbrengen in de manier waarop ze dingen doen, maar ook uit elkaar kunnen drijven als het op culturele normen en generatieverschillen aankomt. En aan het eind van de dag blijven we nog steeds geconfronteerd met klimaatproblemen en grote milieuvraagstukken. We zullen onze economische modellen en systemen volledig moeten herzien, aangezien die nog in hoge mate de stempel van de laatste industriële revolutie dragen. Bij elk van die grote uitdagingen is er voor de banken een sleutelrol weggelegd.

De bankensector: traditionele partner van steden

 De kapitaal- en liquiditeitsstromen tussen sociaaleconomische spelers vormen het fundament van menselijke initiatieven door basisinfrastructuur en ontwikkelingsprogramma's te financieren. Zo helpen ze de stedelijke ecosystemen vorm te geven die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen. De financiële wereld en de belichaming ervan – de bank – is verweven met alle lagen van de maatschappij, op alle niveaus: steden, landen, regio's en transnationale ruimtes. De bankensector is een van de grootste tegenhangers van steden en de entiteiten waaruit ze zijn samengesteld, van individuen tot bedrijven en de gemeenschap als geheel. Banken financieren, lenen, ondersteunen en evalueren; ze zijn sterk verbonden met vooruitgang. Ze zijn actief in het hart van de steden en faciliteren relaties, net zoals het postkantoor, het gemeentehuis en de horeca.

In reactie op de toenemende vraag naar meer efficiëntie en comfort in de westerse landen, en naar meer inclusiviteit en toegang tot financiering in de opkomende landen, verruimen ook banken hun digitale vaardigheden. Banken zien voortdurend nieuwe vormen van financiering en risicobeheer verschijnen – zoals crowdfunding en de trend van 'groene financiering' – en stellen alles in het werk om die te integreren in hun bestaande bedrijfsmodellen. Bovendien helpen ze hun klanten en partners om hetzelfde pad te volgen en overbruggen ze de kloof tussen de nieuwe behoeften van mensen en bedrijven en de technologieën die oplossingen kunnen aanreiken.

Slechts één rol voor banken in de stad?

Banken zijn altijd al strategische partners van staten, bedrijven, ondernemers en burgers geweest. Per definitie, maar ook uit roeping, hebben banken altijd bijgedragen aan het bevorderen van innovatie in diverse domeinen, zoals infrastructuurontwikkeling, energie, onderwijs en gezondheidszorg. Vandaag de dag lijkt hun rol zich echter sterk te beperken tot die van geldverstrekker. Wat opvalt is dat banken tegenwoordig in steden alleen worden gezien als financiers, of bij individuele of collectieve projecten soms zelfs als lastige of nukkige risicomanagers. Banken houden zich nochtans bezig met veel meer dan dat. Nu we onze stedelijke ruimten heruitvinden, kunnen we maar beter gebruikmaken van de diverse vaardigheden van de banken op het vlak van planning, bedrijfsintelligentie en gegevensanalyse en van hun rol als drijvende kracht achter het sociale weefsel van wijken. Banken moeten nadenken over de vraag hoe ze hun vaardigheden in de stedelijke ruimte kunnen optimaliseren door hun traditionele sterke punten, te weten transparantie, pragmatisme en rationele planning, met elkaar te combineren.

Gegevens in dienst van de stedelijke ruimte

 Met haar miljoenen bankgegevens levert een financiële instelling een belangrijke bijdrage aan het economische leven van een stad. Een bank kan bijvoorbeeld een reeks indicatoren opstellen voor het aanbod van lokale handelaars – wat nuttige informatie oplevert voor consumenten – of statistieken over bezoekersaantallen, de vastgoedmarkt of zelfs de arbeidsmarkt. Als financiële tussenpersonen kunnen banken ook toonaangevende observatoria worden voor alle soorten bedrijfsactiviteiten, rapporteren over de relaties en het machtsevenwicht tussen diverse lokale spelers en entiteiten en gedetailleerde overzichten opstellen voor de bewoners, lokale politici en bedrijven in een bepaald gebied. Dat is trouwens een prioritair domein voor de wereldwijde digitale reuzen, zeker die in Silicon Valley. Banken hebben op dat vlak ook altijd al een benijdenswaardig strategisch voordeel gehad.

Prioriteit: burgers dienen

Nu de digitale technologie onze manier van leven transformeert, is het misschien tijd om over de stad van de toekomst te spreken als over een slimme, digitale ruimte? Maar afgezien van deze terminologische fijnproeverij, zouden we die technologieën en technieken nu al in dienst moeten stellen van mensen, en dat is precies waar de werelden van de digitale technologie en informatie bij elkaar komen. Vanuit dat paradigma zullen banken de burgers kunnen voorzien van kwalitatief hoogwaardige informatie ten gunste van zowel individuen als gemeenschappen.

En afgezien van de waardevolle informatie – over reizen, consumptiepatronen enz. – die gegevens en hun verwerkingsalgoritmen bieden, willen steeds meer stadsbewoners een andere levensstijl aannemen – met minder planning en regels en meer gericht op het 'nu'. Comfort en beleving zijn hier de sleutelwoorden. En ook hier is een rol weggelegd voor de banken.

Banken kennen al een cultuur van vertrouwen, vertrouwelijkheid en conformiteit en hebben ervaring met de behandeling en verwerking van gegevens in een sterk gereguleerde omgeving. Gelet op de nood aan verantwoord gedrag en het delen van middelen, zal iedereen er baat bij hebben wanneer banken een frisse kijk ontwikkelen op hun – al omvangrijke – betrokkenheid bij de steeds sneller evoluerende veranderingen in de stedelijke ruimte.

Bron: L’Atelier BNP Paribas
Article

09.10.2017

Verhuurdiensten krijgen een tweede jeugd door de zelfrijdende auto

Traditionele verhuurbedrijven en start-ups van nieuwe technologieën slaan de handen in elkaar om de zelfrijdende auto op grote schaal te lanceren.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de logica van de smart city, moeten ze evenwel het goede model kiezen.

Onlangs gingen Alphabet en Apple allebei partnerships aan met autoverhuurbedrijven in het kader van hun respectieve programma's voor zelfrijdende auto's. Waymo, de divisie van Alphabet die zich toelegt op auto's zonder bestuurder, ging een samenwerking aan met Avis, leider in de verhuur voor professionele doeleinden op de Amerikaanse markt. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Avis instaan voor het beheer van het park zelfrijdende auto's die Waymo ontwikkelt in Phoenix, Arizona. Het bedrijf ging in april van start met een pilootproject. Het bood vrijwilligers de mogelijkheid om gratis in de wagens te stappen om naar de bestemming van hun keuze te rijden. In ruil werden ze gevraagd om hun bevindingen aan het bedrijf mee te delen.

Partnership Waymo – Chrysler

De auto's die Waymo ontwikkelt zijn ook het resultaat van een partnership dat in mei werd aangegaan met de Amerikaanse autoconstructeur Chrysler. Het gaat om Pacifica-minivans, die het volledige eigendom van Waymo blijven. Avis staat in voor het stockeren en onderhouden van de voertuigen, waarvoor het zijn al bestaande infrastructuur gebruikt. De niet-exclusieve overeenkomst is verschillende jaren geldig en houdt geen financiële voorwaarden in. Apple van zijn kant ging een partnership aan met Hertz, de nummer twee in Amerikaanse autoverhuur qua omzet, voertuigen en verhuursites. Door de overeenkomst kan Apple auto's van het model Lexus RX450h huren om zijn software voor autonome besturing te testen. Er rijden al zowat zes wagens met deze software in de omgeving van San Francisco.

De combinatie van software en materiaal 

Het kan misschien verrassend lijken dat twee bedrijven, die pionier zijn in nieuwe technologieën, zich associëren met vertegenwoordigers van een sector die weinig recente veranderingen kende. De verklaring ligt in het feit dat Alphabet en Apple allebei veel meer interesse hebben voor de ontwikkeling van de technologie en van de software dan voor het dagelijkse beheer van een park zelfrijdende auto's, een sector waarin de twee bedrijven strikt genomen geen ervaring hebben. "Nu ons stijgende aantal zelfrijdende wagens ter beschikking worden gesteld van het publiek, moeten we ze onderhouden en schoonmaken zodat ze op elk moment van de dag of nacht kunnen worden gebruikt", zo verklaarde John Krafcik, CEO van Waymo, in een persbericht. "Met duizenden verhuursites wereldwijd kan Avis Budget Group ons helpen om deze technologie voor meer mensen en op meer plaatsen toegankelijk te maken." Hoewel Apple aanvankelijk zijn eigen auto wilde bouwen. Liet Tim Cook, CEO van Apple, in Juni in een interview met het Amerikaanse medium Bloomberg al weten dat ze uiteindelijk toch besloten hebben om hun inspanningen te focussen op kunstmatige-intelligentiesoftware. "We focussen op de autonome systemen. Ze vormen de kern van onze artificiële-intelligentieprogramma's. Het is ongetwijfeld een van de moeilijkst te realiseren zaken."

Naast hun expertise in het beheer van een groot wagenpark brengen de verhuurbedrijven ook hun klanten, financiële activa en infrastructuren in, die de nieuwetechnologiereuzen de middelen kunnen geven om hun ambities waar te maken. Zo telt Avis wereldwijd maar liefst 11.000 verhuursites, waarop Waymo voortaan kan rekenen om zijn voertuigen te onderhouden in het kader van de toekomstige expansieprojecten. Wanneer ze deze infrastructuur niet zelf moeten bouwen of het personeel om er te werken niet moeten rekruteren, kan dat een flinke duw in de rug betekenen op deze super concurrentiële markt. Volgens John Krafcik zullen de zelfrijdende en gedeelde auto's gemiddeld zes keer meer rijden dan individuele auto's: onderhoud is dus een kritiek punt in deze strijd. Nog een belangrijk gegeven: in 2013 kocht Avis Zipcar, een start-up die ook gespecialiseerd is in verhuur, maar die een flexibeler en innovatiever businessmodel heeft dat veel succes kent bij een jong publiek. Met een miljoen Zipcar-gebruikers, onder wie flink wat jonge technofielen, en de Avis-klanten, met een traditioneler profiel, heeft Waymo over toegang tot een groot publiek. Tot slot verhuren Avis en Hertz niet enkel aan particulieren: ze verhuren ook wagenparken aan bedrijven. Zo hebben ze het vermogen om het volledige wagenpark dat een professional gebruikt om te vormen naar autonome besturing. Dat is een doorslaggevend argument voor de actoren die zich inzetten om deze technologie te promoten. 

Avis, Hertz en consorten hebben op hun beurt alles te winnen door het aangaan van dergelijke partnerships. Ze hadden immers zwaar te lijden onder de komst van innovatieve actoren op de markt, zoals Zipcar en Getaround, gecombineerd met de sterke groei van bedrijven die mobiliteit op verzoek aanbieden, zoals Lyft en Uber: zo daalde het aandeel van Hertz het voorbije jaar bijvoorbeeld 75 procent in waarde. De traditionele verhuurbedrijven krijgen nu de kans om terug in de running te komen en een plaats te veroveren in deze nieuwe sector, die de automarkt duurzaam belooft te veranderen.

Op naar zelfrijdende, elektrische en gedeelde taxi's?

Het autolandschap is trouwens volledig aan het hervormen. Aangezien voorlopig geen van de actoren over alle troeven beschikt om de leider te zijn, zien we een spel van allianties, waar sommigen hun softwarekennis inbrengen, anderen hun knowhow als constructeur en nog anderen hun capaciteit om grote wagenparken te beheren. Zo associeerde Waymo zich ook met Honda en Lyft. Het laatste bedrijf sloot dan weer een overeenkomst met General Motors, dat zelf afdelingen heeft die zich toeleggen op zelfrijdende wagens en autodelen, en met Nutonomy, een start-up die gespecialiseerd is in het ontwerpen van software voor auto's zonder bestuurders. De kleine start-up Getaround, die een verhuurmodel van particulier tot particulier aanbiedt, werkt op zijn beurt samen met Toyota, dat ook een eigen afdeling voor zelfrijdende auto's heeft. Te midden van al deze allianties zien we verschillende mogelijke modellen opduiken. 

Een eerste optie zou erin bestaan het volledige wagenpark van de verhuurbedrijven om te zetten in zelfrijdende auto's, die min of meer op dezelfde manier als vroeger zouden functioneren, maar met meer flexibiliteit, het gebruik van apps om een voertuig te bestellen enz. Dit model is vrij eenvoudig in te voeren maar toch niet het interessantste, omdat het geen optimalisering van de activa mogelijk maakt. Als iedereen een individuele zelfrijdende auto voor eigen gebruik huurt, dan blijft de winst in termen van minder verkeer, minder vervuiling en meer beschikbare openbare ruimte beperkt. Voor een maximale efficiëntie moeten we weg van het idee dat een individu helemaal alleen een auto inneemt met plaats voor vier of vijf mensen en van auto's die werkloos voor gebouwen op hun eigenaars staan te wachten. Een tweede oplossing, die complexer maar veel efficiënter is, bestaat erin alle wagens die in een stedelijke omgeving actief zijn om te vormen in een ecosysteem van elektrische, zelfrijdende en gedeelde taxi's die iedereen via een app kan bestellen, die permanent rondrijden en die worden beheerd en onderhouden door de verhuurbedrijven. We staan allang achter de verdiensten van zo een ecosysteem, dat ons zou toelaten de essentie van de technologie van de autonome besturing te benutten. Naast de privéactoren moeten ook de openbare actoren zich echter engageren om deze toekomst mogelijk te maken. De steden New York en Los Angeles kondigden onlangs aan dat ze werken aan een dergelijk ecosysteem, waarmee ze een stap in de goede richting zetten.

Bron: L’Atelier
Article

10.10.2017

De negen criteria van de smart city in 2020

Wat maakt een stad intelligent? Negen criteria, volgens een recent onderzoek van het onderzoeks- en adviesbureau Frost & Sullivan.

Smart city. Iedereen heeft het erover. Alle steden willen het zijn. Maar wat houdt het precies in? Het onderzoeks- en adviesbureau Frost & Sullivan definieert het concept in een recent onderzoek. Negen criteria zullen de intelligente stad in 2020 kenmerken. Zo moet de stad een intelligent energienet ontwikkelen en bijvoorbeeld smart grids gebruiken. De gebouwen zijn er groen, dankzij het BIM of andere technieken die een verlaging van de energiefactuur mogelijk maken, zoals de speciale bekleding die de temperatuur verlaagt in de straten van Los Angeles. Mobiliteit staat voorop in de innovatie dankzij multimodale vervoerssystemen en voertuigen van de toekomst, die zelfrijdend en elektrisch zijn. De smart city is technologisch en geconnecteerd. Er gaat ook veel aandacht naar de gezondheid en dat via een hogere observatie door wearables en de gegevens die worden verzameld. Ook de infrastructuur is intelligent, de wegen zijn geconnecteerd en het afval wordt technologisch beheerd. De stadsbesturen en de regering moedigen smart city-initiatieven aan. De technologie zorgt ook voor meer veiligheid in de stad. Tot slot worden de burgers actief betrokken bij de smart city, ze zijn proactief en hebben een juiste levenswijze, met respect voor hun stad. De auteurs van het onderzoek zeggen dat een stad aan minstens vijf van deze criteria moet beantwoorden om als smart city bestempeld te worden. Momenteel is dat voor geen enkele stad het geval – tenminste niet voor de volledige stad. Tegen 2026 kunnen er echter wel verschillende intelligente steden opduiken, waaronder Parijs, San Francisco of Singapore. Tegen die tijd kan de wereldwijde markt van de intelligente stad exploderen en stijgen van 900 miljard dollar in 2016 tot 1,5 biljoen dollar in 2020. Smart city is meer dan een concept, het is een trend die werkelijkheid wordt.

 Bron: L’Atelier

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

The Label Key Captcha not found

captcha
The Label Key PrivacyNoticePart1 not found The Label Key PrivacyNoticeLinkTxt not found The Label Key PrivacyNoticePart2 not found

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top